JEDNO-, DWU-,TRZY-, CZTEROCIĘGNOWE

zawiesia 1 2 4-cięgnowe

O OBWODZIE ZAMKNIĘTYM

zawiesia jedno pętlowe